انجمن اینونتور
کد مطلب : 1437
تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۹
نسخه چاپی

ابزار Delete Face   جهت حذف قسمتی از هندسه یک قطعه که با قطعه دیگر تداخل دارد کاربرد دارد. این ابزار با ایجاد یک نمایه در مرورگر قابل پیگیری و ویرایش است.این دستور به طور اتوماتیک توانایی تبدیل یک قطعه صلب را به سطح را نیز دارد. همچنین امکان ویرایش این دستور پس از اجرای دستور همانند نمایه های دیگر به Edit Feature وجود دارد.

با آیکن Heal که در پنجره این دستور وجود دارد امکان بهبود شرایط حذف یک سطح از قطعه صلب بوجود می آید. به کمک حذف یک توده (Lump) نتیجه ای نظیر تعریف یک صفحه قالب پلاستیک (Mold Base) برای این ابزار بوجود می آورد. در طراحی قالب جهت ایجاد ‌حفره و ماهیچه  (Core & Cavity)  قسمتی از حجم قطعه پلاستیک از بدنه اصلی (Mold Base)  کم می شود با این ابزار نیز می توان قسمتی از قطعه که با بدنه اصلی تداخل دارد را حذف نمود.

 

 

 در بعضی از مدل ها به سبب فرایند طراحی قطعه یک شکافی در داخل قطعه بوجود می آید که باعث کاهش وزن قطعه می گردد و این شکاف باید حذف گردد. به کمک انتخاب آیکن Void که در این ابزار وجود دارد شناسایی حفره (شکاف) داخل قطعه انجام می گیرد و می توان شکاف را حذف نمود.

دیدگاه شما