انجمن اینونتور
کد مطلب : 1459
تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۴:۲۵
نسخه چاپی

 

محیط دوست داشتنی و ابزارهای کاربر پسند نرم افزار Autodesk inventor را همه دیده ایم اما به نظر می رسد برخی از ابزار ساده موجود در محیط Surface پنهان مانده اند در این پست چهار نکته موجود در محیط Surface را یادآوری می کنم.

ایجاد سطح با استفاده از ابزار قطعات صلب

همه نمایه هایی که جهت ساخت یک قطعه توپر و صلب بکار می روند را می توان جهت ایجاد سطح استفاده کرد. برای این عملیات تنها کافی است که در محیط نمایه پس از انجام تنظیمات آیکون نارنجی رنگ مربوط به ایجاد سطوح را کلیک کنید.

 

پروفیل Point در ابزار Loft

پروفیل Point در ابزار Loft کاربردهای فراوانی دارد. جهت ایجاد قطعه Dome ( عموما در دماغه موشک ها  جهت کاهش نیروهای آیرودینامیکی از این هندسه استفاده می شود ). با این انتخاب پروفیل Point امکان تنظیمات بعدی شرایط  پیوستگی Tangent و G2 برای این ابزار فراهم می شود.

در شکل زیر پروفیل سر انواع موشک که نمایه آن توسط  این ابزار با شرایط پیوستگی مرزی مختلف سطوح  ایجاد می گردد نشان داده شده است.

 ایجاد سطح به کمک مرز موجود

ابزار Boundary Patch   امکان تولید سطوح تخت و یا سه بعدی را برای مرزهای موجود از یک نمایه بوجود می آورد. با انتخاب شرایط پیوستگی G0 و G1   و یا G2 می توان شرایط اتصال با مرز را تنظیک کرد. در صورت انتخاب یک حجم بسته با این دستور سطح را می توان به قطعه صلب تبدیل نمود.

انتقال بدنه های سطوح

Surface ها همانند Solid ها امکان انتقال و جابجایی دارند. با ابزار Move bodies در پنل Modify می توان این نمایه ها را به حرکت در آورد. در این ابزار به کمک  Free Move می توان نمایه را در هر جهت مشخص جابه جا و یا به چرخش درآورد.

دیدگاه شما