انجمن اینونتور
کد مطلب : 1485
تاریخ انتشار : ۸ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹
نسخه چاپی

 همان طور که می دانیم در نرم افزار Autodesk Inventor یک قطعه (Part) می تواند از یک یا چند بدنه صلب تشکیل گردد. در صورتی که از یک بدنه تشکیل شده باشد به آن Single Body و در صورت استفاده از چند بدنه صلب به آن Multi-Body Part گفته می شود. جهت یادآوری  روش ساخت Part از چند بدنه صلب به شکل زیر توجه کنید .

ابزار Move Bodies برای تنظیم موقعیت از یک قطعه (Part) که شامل چند بدنه صلب (Multiple solid bodies)   است استفاده دارد.

چندین روش برای انجام عملیات تعیین موقعیت می توان بکار برد. درگ کردن آزاد در راستای محورهای X,Y و Z و یا حرکت بدنه ها در راستای یک مسیر و همچنین دوران بدنه ها حول یک خط و یا محور. توجه به این نکته مهم است که انجام هر عملیات     Move منجر به استفاده از حافظه و افزایش حجم فایل می گردد و در صورت استفاده گروهی حجم فایل را کاهش می دهد.

Free Drag to Move Bodies

تغییر موقعیت آزادانه در راستای X,Y و Z . برای انجام عملیات در مسیر

۳D Model tab << Modify panel << Move Bodies

ابزار Move Bodies را انتخاب کرده و در pop-up  منو حالت Free Drag را انتخاب کنید. در مرحله بعد به کمک ابزار انتخاب بدنه Bodies Selector بدنه های مورد نظر را انتخاب و تغییر موقعیت را انجام دهید.

Move a Body Along a Ray

در این روش در pop-up منو حالت Move Along Ray را انتخاب کنید. پس از انتخاب یک یا چند بدنه کرسر را روی یک محور یا لبه قرار داده و مقدار تغییر موقعیت را وارد کنید.

Rotate a Body

برای دوران دادن یک یا چند بدنه صلب با انتخاب بدنه ها و محور دوران استفاده دارد.   پیروز باشید.

دیدگاه شما