- مرجع تخصصی و آموزشی نرم افزار اینونتور (Autodesk Inventor) - http://irinventor.ir -

دوران و حرکت یک یا چند بدنه در یک Part