انجمن اینونتور
کد مطلب : 1495
تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۳
نسخه چاپی

یکی از محیط های قدرتمند و پرکاربرد در صنایع از جمله صنایع نفت و گاز محیط جوشکاری (Welding) نرم افزار Autodesk Inventor است. دلیل این امر محاسبه میزان مصرف گرده (الکترود جوشکاری) جوش و در نظر گرفتن جوش در محاسبات مرکز جرم، وزن ، ممان اینرسی و خواص جرمی دیگر مونتاژ می باشد. درصنایع پتروشیمی بدلبل حجم بالای استفاده از اتصالات جوش در لوله ها و مسیرهای عبور سیال، محاسبه میزان مصرف الکترود جوش و پیش بینی هزینه پروژه قبل از عقد قرارداد موضوع مهمی محسوب می گردد.

 سه پروسه اصلی در فرایند جوش کاری وجود دارد: مرحله اول آماده سازی، مرحله دوم جوش کاری و مرحله سوم ماشین کاری جوش می باشد. در این پست مرحله اول و آخر پروسه طراحی جوش مرور می گردد.

شروع طراح و مدل سازی جوش در محیط مونتاژ با آماده سازی (Preparation)   و خاتمه آن با ماشینکاری (Machining) می باشد. هر دو این مراحل با نمایه هایی نظیر Extrude ، Revovle ، Hole ، Chamfer ، Move Face و Sweep همراه می گردد. همه این مراحل در حالت کاهش متریال (CUT) اتفاق می افتد. نکته مهم این است که این پروسه ها فقط در محیط مونتاژ اثرپذیر هستند و تاثیری روی مدل رخ نمی دهد.

روش های مختلفی برای آماده سازی سطوح جوش کاری در استانداردها تعریف شده اند. هر یک از روش ها توسط کارشناسان و مهندسین با در نظر گرفتن نیرو ها و تنشهای وارد شده بر سطوح جوش و هزینه های تحمیل شده بر طرح تعریف می گردند. شکل زیر انواع روش های آماده سازی جوش را نشان داده است.

 

مرحله نهایی پروسه جوش کاری انجام فرایند ماشینکاری است. این فرایند با عملیاتی همچون سوراخ کاری سطوح جوش کاری و یا براده برداری آنها همراه است. از جمله دلایل انجام این فرایند پس از اتصال قطعات مونتاژی تخمین وزن مجموعه مونتاژی و یا تعیین محل ها و موقعیت های عبور کابل ها و سیم بندی ها و یا المان های دیگر است.

دیدگاه شما