انجمن اینونتور

دوره های گروهی آموزش نرم افزار Autodesk Inventor در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می گردد. ا ین دوره  ها در محل شرکت، کارگاه یا کارخانه درخواست کننده دوره قابل انجام است . همچنین امکان برگزاری این دوره ها در محل انجمن اینونتور ایران که با همکاری یکی از آموزشگاه های تدریس نرم افزارهای فنی مهندسی انتخاب شده است قابل برگزاری است  .   جهت ثبت نام اولیه و یا اطلاع از زمان برگزاری دوره ها می توانید در خواست خود را به  ایمیل سایت ارسال نمایید و یا با شماره تلفن ۴۶۰۸۸۸۶۲-۰۲۱  و یا شماره همراه ۰۹۳۵۲۱۹۱۸۱۳  مدیر انجمن سایت تماس حاصل نمایید. پس از پایان دوره مدرک معتبر  از طرف انجمن اینونتور ایران که مجوز وزارت علوم و تحقیقات را دارا می باشد به دانش آموختگان ارائه می شود.