انجمن اینونتور

irinventor.ir-m01

انجام مدل سازی و نقشه کشی قطعات و همچنین مونتاژ زیر مجموعه ها با آخرین استانداردهای روز دنیا در محیط نرم افزار Autodesk Inventor و AutoCAD توسط تیم کارشناسی این انجمن قابل انجام می باشد. این فعالیت ها عبارت اند از :

  • مدل سازی قطعات صنعتی در محیط Part
  • مدل سازی قطعات پلاستیک در محیط Part Plastic (قطعات صنعتی و آزمایشگاهی پزشکی)
  • مدل سازی ورق فلزی در محیط Sheet Metal
  • صحه گذاری مدل ها توسط تیم اندازه گیری و بعد سنجی
  • مونتاژ قطعات در محیط Assembling
  • نقشه کشی قطعات و مجموعه ها در محیط Drawing
  • ساخت انیمیشن از روند مونتاژ در محیط Presentation
  • ایجاد زیر مجموعه های سازه ای (قاب و شاسی)در محیط Frame Generator و زیر مجموعه های کابل و سیم و لوله

 

%دانشجویان و کارشناسان عزیز که توانایی مدل سازی و نقشه کشی در محیط نرم افزار اینونتور را دارند می توانند مشخصات کامل به همراه رزومه کاری خود را جهت معرفی به شرکت ها و مراکز صنعتی به ایمیل انجمن ارسال نمایند.%