انجمن اینونتور

قابلیت های بی نظیر نرم افزار Autodesk Inventor در طراحی و شبیه سازی مجموعه ها و مکانیزم ها باعث شده است که رتبه های اول نرم افزارهای فنی مهندسی را به خود اختصاص دهد. انجمن اینونتور ایران افتخار دارد که کلیه مراحل طراحی و شبیه سازی پروژه ها را در قالب پروژه های پاره وقت به انجام برساند. برخی از قابلیت های این نرم افزار در این حوزه به قرار زیر است:

  1. اطمینان از طراحی قبل از ساخت و صرف هزینه های تولید با تست و شبیه سازی طراحی در کامپیوتر در زمان بسیار کم.

irinventor.ir-s1

 – کاهش هزینه خطاها و بهبود شرایط طراحی با تست شرایط مونتاژ و آنالیز تماس و برخورد.

irinventor.ir-s2

– کاهش خطاهای مهندسی با مونیتور کردن کلیدهای طراحی با محاسبه بیشترین و کمترین طول، فاصله، زاویه، قطر، محیط، حجم و جرم .

irinventor.ir-s3

– طراحی بهتر محصول با محاسبه خواص فیزیکی قطعه و مجموعه مونتاژی.

irinventor.ir-s4

  1. شبیه سازی دینامیکی

پیشگویی و تحلیل شرایط کارکرد واقعی محصول بدون صرف هزینه و زمان . این قابلیت تحلیل استاتیکی و دینامیکی قطعات و مجموعه های مو نتاژی را برای دستیابی به استحکام مورد نیاز مدل فراهم می آورد. علاوه بر این تحلیل بسیار قوی مکانیزم ها با معرفی قیود حرکتی شبیه سازی قوی حرکت را ایجاد می نماید. مقایسه نمودارها و گراف های نیرو، شتاب و یا موقعیت حرکت نقاط اعضا در بهینه سازی طرح کمک زیادی می نماید.

 irinventor.ir-s5

irinventor.ir-s7

  1. طراحی جوش، طراحی ورق فلزی، قطعات استاندارد در مجموعه مونتاژی ، تکنیک های بالای نقشه کشی و اندازه گذاری و امکانات زیاد دیگر کیفیت پروژه های طراحی زیاد می نماید.

irinventor.ir-s6

  • جهت هر گونه اطلاعات بیشتر و هماهنگی با ما تماس بگیرید.