انجمن اینونتور

انجمن اینونتور ایران جهت آشنایی و معرفی نرم افزار Autodesk Inventor سمینار های یک روزه را در محل شرکت و در حضور کارشناسان فنی برگزار می نماید. موضوعات ارائه شده در این سمینار به شرح ذیل می باشد:

– معرفی نرم افزار Autodek Inventor

– مقایسه نرم افزار inventor با نرم افزار های رقیب

– قابلیت ها و امتیازات نرم افزار

– آشنایی با محیط های نرم افزار Autodesk Inventor

– اجرای چند پروژه عملی در محیط نرم افزار( طراحی جوش، ورق کاری، طراحی اتصال پیچ و مهره، … )

جهت هماهنگی اجرای سمینار با ما تماس بگیرید.

s1