انجمن اینونتور

 

دوره تخصصی طراحی اجزائ   مکانیک در نرم افزار Autodesk Inventor

Mechanical Design in Autodesk Inventor (functional Design Using Design Accelerator)

de04

سیلابس دوره :

 • معرفی شتاب دهنده طراحی در نرم افزار اینونتور
 • قطعات استاندارد و ویرایش آنها
 • طراحی شفت و تحلیل استحکام شفت   [Shaft Design]
 • طراحی و تحلیل اتصالات ( پیچ و مهره / انواع بست ها )         

                     [Design Bolted Connection /Clamping Joint Calculators]

 • طراحی انواع چرخدنده [Design Gears Connection]
 • انواع بلبیرینگ ها و طراحی و تحلیل آن [Bearing Design]
 • محاسبات فنر و طراحی انواع فنر [Springs Design]
 • تحلیل تلرانسی و انطباقات قطعات مکانیکی [Tolerance Calculator]
 • معرفی محاسبگر مکانیکی [Mechanical Calculator]
 • تحلیل مکانیکی ورق [Plate Mechanical Calculator]
 • تحلیل مکانیکی تیر و ستون [Beam and Column Calculator]
 • تحلیل انواع ترمزها [Brake Mechanical Calculators]

 

de03

de01

de02

(( به دانش آموختگان این دوره مدرک معتبر آموزشگاه ارائه می گردد ))

[ دانلود PDF بروشور دوره ]

مدت دوره : ۲۰ ساعت

هزینه دوره : ۲۰۰۰۰۰۰۰  ریال

جهت هماهنگی جهت انجام دوره  با ما تماس بگیرید.