انجمن اینونتور

دوره تخصصی مدل سازی پیشرفته، ایجاد انیمیشن مونتاژ، طراحی جوش و ورق فلزی با Autodesk Inventor

Advanced Modeling Techniques, Presentation, Frame Generator, Welding & Sheet Metal in Autodesk Inventor

p4

سیلابس دوره :

  • تکنیک های مدل سازی پیشرفته
  • مستند سازی و ساخت انیمیشن مونتاژ [Presentation]                        
  • مدل سازی و تحلیل تیر و ستون    [Frame Generator]                        
  • طراحی انواع جوش و تحلیل استحکام جوش            [Weldment Design& Welding Calculator]
  • طراحی ورق فلزی [Sheet Metal]
  • اتوماسیون طراحی [iPart, iFeature,iAssembly,iMate]
  • انجام چندین پروژه در محیط نرم افزار

 

 

p1p3

 

p2

 

((به دانش آموختگان این دوره مدرک معتبر آموزشگاه ارائه می گردد ))

[دانلود PDF بروشور دوره]

مدت دوره : ۲۰ ساعت

هزینه دوره : ۲۰۰۰۰۰۰۰  ریال

جهت هماهنگی انجام دوره با ما تماس بگیرید.