انجمن اینونتور

دوره تخصصی طراحی مکانیزم، شبیه سازی و تحلیل در نرم افزار Autodesk Inventor

Dynamic Simulation & Stress Analysis in Autodesk Inventor

s2

سیلابس دوره :

  • مقدمه ای بر تئوری شبیه سازی المان محدود و تحلیل
  • طراحی مکانیزم [Dynamic Simulation]
  • شبیه سازی استاتیکی    [Static Simulation]
  • آنالیز مودال   [Modal Analysis]
  • انجام چند پروژه تحلیل و شبیه سازی

s1

s3

(( به دانش آموختگان این دوره مدرک معتبر آموزشگاه ارائه می گردد ))

[ دانلود PDF بروشور دوره]

مدت دوره : ۲۰ ساعت

هزینه دوره : ۲۰۰۰۰۰۰۰  ریال

جهت هماهنگی انجام دوره با ما تماس بگیرید.