انجمن اینونتور

دوره تخصصی مدل سازی قطعات پلاستیک و طراحی قالب پلاستیک در نرم افزار Autodesk Inventor

Plastic Part Modeling & Mold Plastic Design in Autodesk Inventor

۱۱۱۲

سیلابس دوره:

مدل سازی قطعات پلاستیک

  • روش های ایجاد یک قطعه مرکب پلاستیک
  • معرفی ابزارهای ویژه مدل سازی قطعات پلاستیک

                                           [ Lip, Grill, Boss, Draft, Rib, Web, Snap Fit, Groove, Rest, Rule Fillet]

۱۱۱۳  ۱۱۲۰

 

طراحی قالب پلاستیک :

  • مفاهیم اولیه طراحی قالب تزریق پلاستیک
  • روش های ایجاد Core & Cavity
  • طراحی اجزای قالب ( بوش تزریق، راه گاه و گلویی ، سیستم پران، سیستم ماهیچه جانبی، سیستم خنک سازی، …)
  • قطعات استاندارد قالب و ویرایش آنها
  • تحلیل های تخصصی قالب پلاستیک ( زمان پر شدن مذاب، میزان انقباض قالب، افزایش کیفیت قطعه پلاستیک، … )
  • بررسی جریان مذاب، حرکت صفحات قالب و صحه گذاری طراحی
  • استخراج نقشه های دوبعدی اجزای قالب
  • انجام چند پروژه طراحی قالب

۱۱۱۵

۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۶ ۱۱۱۹

((  به دانش آموختگان این دوره مدرک معتبر آموزشگاه ارائه می گردد  )) 

[ دانلود PDF بروشور دوره]

مدت دوره : ۲۰ ساعت

هزینه دوره : ۲۰۰۰۰۰۰۰  ریال

جهت هماهنگی انجام کلاس با ما تماس بگیرید.